top of page

CONNECT MED OSS HVIS DU MENER AT BEDRE FLYFORBINDELSER HAR BETYDNING FOR DEG

Connect Haugesund & Haugalandet er et samarbeidsprosjekt etablert i januar 2021. Vi arbeider for å bevare og styrke våre flyforbindelser og vi er støttet av representanter fra det lokale næringslivet, kommunene, kultursektor, reiseliv og regionale organisasjoner, samt Lufthavndrift AS. Også du trengs!

Uten fly stopper vekstplanene opp

Det er ikke tvil om at Haugesund og Haugalandet står på sildabein og at vårt miljø er sterkt preget av det maritime, men tilgjengeligheten som luftfarten skaper er en forutsetning for vår konkurranseevne, vekst og velferd. 

 

Luftfart forbinder Haugalandet med vårt langstrakte land og den store verden. Den muliggjør opplevelser, møter og handel. Ingen andre transportmidler kan koble fjerne destinasjoner med samme grad av smidighet og hastighet.

 

Sammen med skip, bil, lastebil og buss skaper luftfarten et nettverk av kommunikasjonsmidler som alle tjener samme formål - å skape tilgjengelighet slik at folk kan møtes i sågar privat- som festivalsammenheng - og bedrifter kan gjøre forretninger og operere på en nasjonal og internasjonal arena.

ABOUT
Før Covid-19 pandemien slo til med full kraft i mars 2020 hadde Haugesund Lufthavn Karmøy et nettverk av:

6

Regulære ruter

Oslo, Bergen (Ny 2020), Aberdeen (Ny 2020), Gdansk, Malaga, Alicante.

2

3

4

Charter destinasjoner

Kreta, Antalya & Las Palmas

Ytterligere ruter

under utvikling

Planlagte nye ruter

København

 & Krakow

Aberdeen ble opprettet av Loganair med 5 ukentlige avganger men hurtig nedlagt pga Covid 19 restriksjonene som trådde i kraft. Københaven var annonsert av SAS med 4 ukentlige, hvor det langsiktige målet var å oppnå doble daglige avganger. 

PROJECTS
Large.jpeg

Havneutvikling, industripark, havvindprosjekter, eksport, festivaler, turisme; uten flyplass?

Vi er en del i å skape Vestlandets nye knutepunkt. Nye direktelinjer vil forbedre tilgangen til markeder som er avgjørende for Haugalandets næringsliv, fremme den voksende turistindustrien og tiltrekke kapital, kultur og kunnskap til regionen. I tillegg til etableringen av direkte arbeidsplasser i luftfartssektoren, bidrar bedre forbindelser til høyere livskvalitet og attraksjonskraft.

 

Målet for 2021 er å etablere en ny internasjonal direktelinje til en Europeisk hub, samt å gjenskape ruter som var planlagt eller igangsatt før Corona-krisen.

BEDRIFTENE ER BEKYMRET

Stor respons på spørreundersøkelse om flyplassen

 

Tekst første gang publisert av Næringsforeningen Haugalandet

 

Situasjonen på Haugesund Lufthavn Karmøy er kritisk. Redningspakken fra Avinor på rundt 56,8 millioner skal holde hjulene i gang ut året. Men hva skjer videre når pandemien strekker seg inn i 2021?

 

I en undersøkelse igangsatt av Næringsforeningen Haugalandet kommer det tydelig frem at bedriftene på Haugalandet er avhengig av en operasjonell flyplass. På spørsmål om hvor viktig flyplassen er for virksomheten svarte over halvparten at den er kritisk, helt avgjørende eller svært viktig (henholdsvis 15,3% og 44,2%).

 

Resultatene fra undersøkelsen skal gi innsikt til den nyopprettede arbeidsgruppen som skal se nærmere på å sikre og videreutvikle flyplassen, slik at den kan utvikles til det beste for innbyggere og næringslivet. Næringsforeningen er representert i denne gruppen ved styreleder Ingolf Voll.

 

Adm. dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger, sier responsen på spørreundersøkelsen snakker for seg selv.

 

-I skrivende tid har over 400 bedrifter svart på spørreundersøkelsen. Her ser vi at bedriftene i regionen har et genuint ønske om å hjelpe flyplassen med det de kan. I et åpent spørsmål om innspill til destinasjoner har næringslivet kommet med mange innspill som gruppen kan ta med seg videre, sier han. Les mer

photo-1578916045370-25461e0cf390.jpeg
Utviklingsfondet

CONNECT HAUGESUND FONDET

Etter Covid19 er landskapet svært endret. Fokus blant flyselskapene er å gjenopprette de store hovedlinjene og regionale flyplasser som vår kommer i andre eller tredje rekke. Dette betyr enkelt uttrykt at det det kan ta mye lenger tid for oss enn for storbyene å komme tilbake. Undersøkinger har vist at både organisasjoner og enkeltpersoner på Haugalandet er villige til å investere i flyplassens ruteutvikling for å styrke sin egen posisjon. Vår målsetting er å samle inn midler som går til å dele risikoen med de flyselskapene vi er i dialog med og sørge for god drift i de første årene som typisk er tunge investeringer for både flyselskap og flyplassen. Det vil være mulig å betale inn midler til fondets generelle bruk eller til spesifikke rute case som blir presentert for hver enkelt bidragsyter.

Fondet åpnes snart. Ta kontakt!

SAMARBEIDSPARTNERE

Veldig mange på Haugalandet er avhengig av en levende flyplass. Skoler, kulturhus, festivaler, media, kommuner, hoteller, verft, rederier, verksteder, ingeniørselskaper, bemanningsselskaper, IT leverandører, befraktere, foreldre - listen er lang, fordi flyplassen er en unik infrastruktur som brukes av alle! Connect Haugesund & Haugalandet trenger partnere og samarbeidspartnere for å komme i mål. Vi arbeider for tiden med utvikling av forskjellige samarbeidspakker.


Ønsker du å bidra til at vi får en sterk og en sterk og levende flyplass på Haugalandet; ta kontakt med oss for et nærmere samarbeid.

Samarbeidspartnere
CONTACT

ARBEIDSGRUPPEN

I forbindelse med videre drift og utvikling av Haugesund lufthavn Karmøy, er det etablert en arbeidsgruppe som drøfter behov og muligheter for flyplassen. Denne arbeidsgruppen består av;

Vibeke Vikse Johnsen, Rådmann Karmøy Kommune

Jarle Nilsen, Ordfører Karmøy Kommune

Tore Gautesen, Havnesjef og styremedlem Lufthavndrift AS

Arne-Christian Mohn, Ordfører Haugesund Kommune

K. Tormod Karlsen, Haugaland Vekst

Ingolf Voll, Næringsforeningen Haugalandet

Tore Lillenes, Lufthavnsjef

Martin Laurhammer, styremedlem Lufthavndrift AS

Kontakt oss både for spørsmål og idéer

Takk for melding!

Screenshot 2021-02-03 at 10.33.05 AM.png

Postadresse

Lufthavndrift AS

Kommersiell leder Pål Visnes

Helganesvegen 350
4262 Avaldsnes

 

Telefon
52 80 40 60

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
Looking Out the Car Window

"Vi må bli like selvbevisste som Bergen og Stavanger"

tekst: Sverre Meling

Første gang publisert i Maritimt Nyhetsbrev Uke 49

For Haugalandet og Sunnhordland, en region mellom Stavanger i sør og Bergen i nord, er det denne høsten kommet ut to viktige bøker.

Professor i historie ved Høgskulen på Vestland, Morten Hammerborg, har skrevet «Bergenseren». Tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Svein Egil Omdal, har skrevet «Byen som formet Norge» med undertittelen «Den overraskende historien om alt vi kan takke Stavanger for».

Begge bøkene handler om hvordan to større byer i vår egen randsone oppfatter seg selv. De er viktige fordi mindre steder som Haugesund, Leirvik, Kopervik og hvilket sted det måtte være mellom Bokn og Bjørnen har en lei tendens til å forstå seg selv i lyset fra en storebror et annet sted der vedkommende for den gitte anledningen måtte oppleves å befinne seg.

Hammerborgs ambisjon er å besvare spørsmålet «Ka e det med bergenseren?». Eller sagt akademisk; hva kan forklare bergensernes egenart? Igjen folkelig; som «nokke for seg sjøl», eller den klassiske; «eg e ikkje fra Norge, eg e fra Bergen».

Vi tør påstå at Morten Hammerborg måtte til Haugesund for bedre å forstå sin egen hjemby, Bergen. I Haugesund sin historie så han en årelang kamp for selvhevdelse fra et lite bysamfunn ytterst på Haugalandshalvøya, lenge isolert kommunikasjonsmessig annet enn fra havet, og klemt mellom de større byene Stavanger i sør og Bergen i nord. Underlegen disse i konkurransen om statlige bevilgninger til infrastruktur, avstedkom dette en bitterhet som fremdeles henger i, ja som kanskje er vel så fremherskende i dag. Det er et slag av den samme bitterheten Hammerborg leser i bergensernes forhold til Oslo.

Teksten fortsetter her

PASSASJERSTATISTIKK

I 2019 hadde vi 623.130 passasjerer som passerte flyplassen. I pandemi-året 2020 så vi en tilbakegang på -62% totalt mens vi tapte 78% av den internasjonale trafikken. Bruk forstørrelsesglasset for å se detaljene måned for måned.

SISTE NYTT

PASSASJER-STATISTIKK

HVA SKJER NÅ?

AKTUELLE ÅPNINGSTIDER

bottom of page